Хөрөнгө оруулалт


Санхүүгийн эх үүсвэр хэрэгтэй байгаа компаниудад гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдаас болон хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгө босгох үйлчилгээ үзүүлнэ.
    Шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргах замаар хувьцаат компаниудад хөрөнгө татан төвлөрүүлэх
    Өөрийн хөрөнгөөр  компаниудад хөрөнгө оруулалт хийх 
    Тодорхой цөөн тооны хөрөнгө оруулагчдад санал болгон зуучлах
    Шинээр хэрэгжүүлэх гэж буй үр өгөөжтэй төслийн хөрөнгийг бүхэлд нь буюу хэсгийг нь хөрөнгийн зах зээл дээрээс босгох
    Үнэт цаасыг бүртгүүлэх болон маркетингийн үе шатуудад нь олон нийтийн сурталчилгаа, роуд шоу зохион байгуулах болон хөрөнгө оруулагч нартай уулзалт зохион байгуулах замаар дэмжлэг үзүүлэх байдлаар компаниудтай хамтарч ажилладаг


Дотоодын Харилцагчийн баг


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

-John Doe

Director of corlate.com

Норовгачил нь 2011 оноос хойш Нэйшнл Сэкюритис-д салбар нэгжийн хөгжил, үйлчилгээний тал дээр голлон ажиллаж байна.  Тэрээр МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийг нягтлан бодогч, эдийн засагчийн мэргэжлээр дүүргэсэн бөгөөд мэргэжлээрээ 20 гаруй жил ажиллаж байна

- Брокер

Д. Норовгачил

Будсүрэн нь Нэйшнл Сэкюритис-ийн Өмнөговь аймаг дахь салбар нэгжид брокерын үйлчилгээг харилцагчдад хүргэдэг бөгөөд хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл, мэдлэгийг орон нутгийн иргэдэд хүргэж байна.

Төлөөлөгч

С. Будсүрэн

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоо барих

  • Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Экспресс тауэр, №301

  • Утас: 976-11-331-754
  • Гар утас: 976-9916-7193
  • Имэйл: info@nationalsecurities.mn
  • Вэб: www.nationalsecurities.mn