Андеррайтер


Компаниудын нэгдэлт, худалдан авах үйл ажиллагаанд гадаадын болон дотоодын салбар бүрийн мэргэжилтнүүдийн баг санхүүгийн болон хуулийн зөвлөгөөг үйлчлүүлэгч байгууллагад хүргэж бүхий л үе шатыг төлөвлөж зөвлөхөөр оролцоно. 
    Компанийн урьдчилсан судалгаа болон бизнесийн үнэлгээ хийх 
    Бизнесийн бүтцийг сайжруулах, дахин боловсруулах зөвлөгөө өгөх
    Санал боловсруулах (бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны стратеги)
    Хөрөнгийн буцаан татах төлөвлөгөө боловсруулах
    Хууль зүйн зөвлөгөө болон хэлцлийн гэрээ зэрэг бичиг баримтыг боловсруулах зэрэг нэгдэлт болон худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой үе шатуудад зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлдэгДотоодын Харилцагчийн баг


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

-John Doe

Director of corlate.com

Норовгачил нь 2011 оноос хойш Нэйшнл Сэкюритис-д салбар нэгжийн хөгжил, үйлчилгээний тал дээр голлон ажиллаж байна.  Тэрээр МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийг нягтлан бодогч, эдийн засагчийн мэргэжлээр дүүргэсэн бөгөөд мэргэжлээрээ 20 гаруй жил ажиллаж байна

- Брокер

Д. Норовгачил

Будсүрэн нь Нэйшнл Сэкюритис-ийн Өмнөговь аймаг дахь салбар нэгжид брокерын үйлчилгээг харилцагчдад хүргэдэг бөгөөд хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл, мэдлэгийг орон нутгийн иргэдэд хүргэж байна.

Төлөөлөгч

С. Будсүрэн

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоо барих

  • Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Экспресс тауэр, №301

  • Утас: 976-11-331-754
  • Гар утас: 976-9916-7193
  • Имэйл: info@nationalsecurities.mn
  • Вэб: www.nationalsecurities.mn